DoeDag Evaluatie

Bedankt voor je deelname aan de DoeDag van 10 oktober j.l.

Graag willen we leren hoe je deze dag hebt ervaren en hoe we het de volgende keer nog beter kunnen organiseren. Fijn als je daarom onderstaande vragen kan beantwoorden. Dit kan ook anoniem – je hoeft je naam niet op te geven als je dat niet wilt. De evaluatie bestaat uit twee pagina’s.

1
2
De organiserende werkgroep van de DoeDag voert deze evaluatie uit onder de deelnemers om zo te leren voor de organisatie van de volgende Doedag. Alvast bedankt voor het invullen!
In het tweede deel van de evaluatie vind je een aantal vragen van Present. Present streeft er naar om verbinding tussen mensen te bevorderen en waar mogelijk tot stand te brengen. Daartoe zijn meerdere mogelijkheden ontwikkeld. We hopen dat je je er door aangesproken voelt en ook op die vragen wilt reageren. Van harte aanbevolen.