Over de Soester Diaconale DoeDag

De DoeDag wordt sinds 2015 één of twee maal per jaar georganiseerd, meestal in april en oktober. Initiatief hiervoor komt vanuit de PGS en werkt hierbij samen met de EGS. De coördinatie van projecten wordt uitgevoerd door Present Soest.

Stichting Present brengt ‘vraag en aanbod’ bij elkaar tussen hulpvraag en (teams van) vrijwilligers en doet dit doorlopend in meer dan 75 plaatsen in Nederland. Bij al haar projecten werkt Present samen met maatschappelijke organisaties in zorg, welzijn en wonen. 

De laatste jaren zijn er op de DoeDag in Soest al vele tientallen projecten uitgevoerd in samenwerking met organisaties zoals de Gemeente Soest / BBS, Amerpoort, Kwintes, Vosseveld en Mariënburg. Projecten worden door deze organisaties aangemeld bij Present en na een screening door de coordinator van Present toegevoegd aan de projectenlijst.

Als je een situatie kent binnen Soest waarvan je denkt dat die in aanmerking komt voor de DoeDag neem dan contact met ons op.


Het programma van een DoeDag ziet er meestal als volgt uit:

  • 09:00 uur: gezamenlijk begin in een centrale lokatie*
  • 09:30 uur: start van de projectteams op de verschillende project locaties (je hoort van je projectcoordinator een week van tevoren waar jij wordt verwacht)
  • Lunch: neem je eigen lunchpakketje mee
  • 15:00 uur: de meeste projecten zijn dan afgerond
  • 16:00 uur: gezamenlijke afronding en evaluatie*

Belangrijk: 

  • Niet alle projecten volgen dit schema. Er zijn soms uitzonderingen doordat specifieke projectlocaties pas later kunnen opstarten.
  • Het is ook mogelijk om alleen de ochtend mee te helpen: geef dit aan bij je aanmelding.

_________

* Locatie verschilt per DoeDag, deelname aan de gezamenlijke activiteiten (start en afsluiting) wordt erg gewaardeerd maar is facultatief