Impressie DoeDag 2021 (video)

Op deze zaterdag in oktober 2021 zijn we met 65 vrijwilligers aan de slag geweest. In totaal 15 projecten zijn er geweest waarbij druk is geklust, getuinierd of sociale activiteiten zijn gedaan. Bekijk hieronder de video impressie van deze dag.