DoeDag maatregelen gerelateerd aan Corona

Er worden een aantal maatregelen getroffen om te voldoen aan alle geldende Corona maatregelen op het gebied van afstand houden en groepsvorming.

Aanpassingen die we hebben getroffen zijn:

  • Met name tuin en schilderprojecten en weinig sociale projecten (alleen als dit verantwoord kan qua afstand houden)
  • Beperkt aantal deelnemers per project, nooit meer dan 5 personen en dit zijn er vaak minder als de ruimte niet groot genoeg is.
  • Plenaire bijeenkomst alleen als dit verantwoord kan worden georganiseerd – en deze is facultatief
  • Projectteams nemen hun eigen eten en drinken mee en maken geen of zo weinig mogelijk gebruik van toiletfaciliteiten ter plaatse

Tevens houden we ons aan het stroomschema en regels opgesteld door de Present organisatie in kader van de anderhalve meter samenleving.