Aanmelden voor de DoeDag

In onderstaand formulier kan je je opgeven voor de DoeDag en je voorkeuren aangeven t.a.v. type project.

Soester DoeDag 12 oktober 2024
Ik geef mij op als:
Wil in dit formulier alle leden van de groep opgeven of meldt iedereen zich individueel aan?

Geef aan wat voor een type projecten (en werkzaamheden) je voorkeur hebben:

Jongerenproject (voor vrijwilligers onder de 30 jaar)
Practisch project: kies welk practische activiteiten (selecteer zoveel mogelijk)
Sociaal project: kies welk sociale activiteiten (selecteer zoveel mogelijk)
Hoe heb je over de DoeDag gehoord?